NWOW4NETZERO

New Ways of Working for Net Zero Emission

Проектот NWoW4Net-Zero, има за цел да придонесе кон амбицијата на ЕУ за јаглеродна неутралност, со примена на сет на алатки и обука наменета за професионалците за човечки ресурси, искористувајќи ги новите начини на работа и новите пристапи кон организација на работа а кои произлегуваат од зголемената употреба на дигиталните решенија.

Суштински вештини за современ HR персонал

Лесен начин за намалување на оперативните трошоци

Иновативни алатки за HR академиите

Лидери за човечки ресурси

Позиционирање на лидерите за човечки ресурси како клучни актери во борбата за нето нулта емисија на јаглерод

Дигитални решенија

Искористување на дигитални решенија на работното место за да придонесе за јаглерод-неутралност

Агенти на промени

Овозможување на професионалците за човечки ресурси да станат вистински агенти на промени

Одржливи организации

Индиректна поддршка на организациите во одржливоста на животната средина
PROJECT COORDINATOR

Center for Knowledge Management

11. Oktomvri 25,
1000 Skopje, North Macedonia
https://knowledge-center.org
info@knowledge-center.org
NWoW4Net-Zero-opacity50_2.png
Erasmus Logo
NA Logo