РЕЗУЛТАТИ НА ПРОЕКТОТ

Резултатите од NWOW4NET-ZERO проектот, ги користат новите начини на работа и организација на работа, поттикнати од зголемената употреба на дигитални решенија како начин да се придонесе кон АМБИЦИЈАТА ЗА ЈАГЛЕРНА НЕУТРАЛНОСТ на ЕУ преку „СЕТ ЗА АЛАТКИ“ и обука посветена на професионалци за човечки ресурси

АЛАТКИ
ЗА ОБУКА

Резултатот 1 има за цел да создаде три алатки за приспособување на практиките за човечки ресурси на новите трендови во информатичката технологија, мобилноста и одржливоста кои влијаат на модерните работни места.

ПАТЕКИ
НА УЧЕЊЕ

Целта на Резултатот 2 е да создаде персонализирани патеки за учење за професионалците за човечки ресурси да ги совладаат трите комплети со алатки во хибридната работа, работната мобилност и одговорното користење на ИТ.

АЛАТКА
ЗА ВЛИЈАНИЕ

Целта на резултатот 3 е да развие методологија за влијание, избор на алатки и чекор-по-чекор упатства за да им помогне на корисниците да ги разберат и да ги покажат придобивките од користењето на алатките.

ИНТЕРАКТИВНИ
АЛАТКИ

Резултатот 4 има за цел да ги дигитализира трите алатки и патеките за учење што ги прави интерактивни, прилагодливи на сите контексти и проценливи за сите корисници
Проектот NWoW4Net-Zero го поддржува развојот на наставни програми ориентирани кон иднината кои ќе ги унапредат професионалците за човечки ресурси и ќе им овозможат да станат вистински агенти на промени во организациите и општествата кои работат на намалување на емисиите на јаглеродниот отпечаток и се залагаат за избори за мобилност.
PROJECT COORDINATOR

Center for Knowledge Management

11. Oktomvri 25,
1000 Skopje, North Macedonia
https://knowledge-center.org
info@knowledge-center.org
NWoW4Net-Zero-opacity50_2.png
Erasmus Logo
NA Logo