Projektist
New Ways of Working for Net Zero Emissions

Projekti kestus: 24 kuud / Rakendamise periood: 03/2022 - 02/2024

Projekti partnerid

Projektis käsitletavad prioriteedid

NWoW4Net-Zero projekti konkreetne eesmärk on võimendada uusi töö- ja töökorralduse viise, mis on ajendatud digitaalsete lahenduste suuremast kasutamisest, et aidata kaasa ELi süsinikuneutraalsuse eesmärgi saavutamisele nn tööriistakasti ja personalispetsialistidele pühendatud koolituse kaudu.

  • HORISONTAALNE: keskkond ja võitlus kliimamuutuste vastu
  • HORISONTAALNE: digiüleminekuga tegelemine digitaalse valmisoleku, vastupanuvõime ja suutlikkuse arendamise kaudu. Selle eesmärk on suurendada teadlikkust keskkonna- ja kliimamuutustega seotud probleemidest, arendades pädevusi ja keskkonnahoidlike valdkondlike oskuste metoodikaid, mis põhinevad uutel tööviisidel töökohal, mis on ajendatud digitaliseerimise võimalustest.
  • Kutseharidus ja -õpe: kutsehariduse ja -koolituse kohandamine tööturu vajadustega

NWoW4Net-Zero projekt toetab ka tulevikku suunatud õppekavade väljatöötamist, mis täiendavad personalispetsialistide oskusi ja võimaldavad neil saada tõelisteks muutuste elluviijateks organisatsioonides ja ühiskondades, kus töötatakse süsinikujalajälje heitkoguste vähendamise nimel ja propageerivad liikuvusvalikuid.

Sihtgrupp

Sihtrühmadeks on personalijuhid, personalijuhid nii era- kui ka avaliku sektori organisatsioonides või juhid, kes täidavad seda rolli nii VKEdes kui ka mittetulundusühingutes: kõik spetsialistid, kes on seotud (uute) töömeetodite ja töökorralduse väljatöötamise, arendamise või arendamisega nendes üksustes.

Kasusaajad

  • Kõik ettevõtjad, eelkõige VKEd
  • Muud liiki organisatsioonid, sealhulgas valitsusorganisatsioonid ja kodanikuühiskonna organisatsioonid
  • Kodanikud ja ühiskond
  • Kutseharidus ja -õpe: kutsehariduse ja -koolituse kohandamine tööturu vajadustega
PROJECT COORDINATOR

Center for Knowledge Management

11. Oktomvri 25,
1000 Skopje, North Macedonia
https://knowledge-center.org
info@knowledge-center.org
NWoW4Net-Zero-opacity50_2.png
Erasmus Logo
NA Logo