PR1: KOOLITUSVAHENDITE KOMPLEKTID

JÄRGMISED KOLM TÖÖVAHENDIT ON MÕELDUD PERSONALIPRAKTIKATE KOHANDAMISEKS INFOTEHNOLOOGIA, LIIKUVUSE JA JÄTKUSUUTLIKKUSE UUTE SUUNDUMUSTEGA, MIS MÕJUTAVAD KAASAEGSEID TÖÖKOHTI

PR1-STUDY.png
UURING

UUED TÖÖVIISID NETONULLHEITE SAAVUTAMISEKS

Kirjanduses on tekkinud uus mõiste, milleks on mõiste "roheline HRM" (GHRM). GHRM rõhutab individuaalset käitumist organisatsioonis. Selle eesmärk on mõjutada ja parandada töötajate ökoloogilist teadlikkust ja käitumist ning lõppkokkuvõttes vähendada nii organisatsiooni süsinikujalajälge kui ka parandada selle keskkonnaandmeid. GHRM keskendub "keskkonnahoidlikumale inimressursialasele tegevusele" ja sellest peab saama meie praeguses kontekstis ümberkujundamise kuulutaja.

Just siin leiavad NWoW4NetZero projektid oma tähtsuse. Selles määratletakse kolm peamist sektorit, kus personalijuhid saavad oma organisatsioone mõjutada ja juhtida neid süsinikuneutraalses dünaamilises organisatsioonis. See hõlmab hübriidset töökäitumist, keskkonnahoidlikku digitaalset käitumist ja kestlikku liikuvust töökohal.

Käesolevas uuringus antakse ülevaade nende kolme valdkonna akadeemilisest ja erialasest kirjandusest.
PROJECT COORDINATOR

Center for Knowledge Management

11. Oktomvri 25,
1000 Skopje, North Macedonia
https://knowledge-center.org
info@knowledge-center.org
NWoW4Net-Zero-opacity50_2.png
Erasmus Logo
NA Logo