PR3: MÕJU HINDAMISE TÖÖRIIST

TULEMUS 3 EESMÄRK ON TÖÖTADA VÄLJA MÕJU HINDAMISE METOODIKA, TÖÖRIISTADE VALIK JA SAMM-SAMMULISED JUHISED, ET AIDATA KASUTAJAID JA NÄIDATA NEILE TÖÖRIISTAKOMPLEKTIDE KASUTAMISE EELISEID.

Mõju hindamise metoodika

KUIDAS LÄHENEDA NWOW MÕJU KVANTIFITSEERIMISELE?

Uued tööviisid (NWoW) hõlmavad ruumilis-ajalise paindlikkuse rakendamist – seda nii kaugtöös, tööruumide planeerimises, paindlikus tööajas. Kui ka juhtimistavades – nt suuremas autonoomias, usalduses, kaasamises, samuti töökorralduse tavade muutuses, (pool)autonoomsete meeskondade loomisel jne.

Just paindlikus töös leitakse selliseid hoobasid, mis aitavad kaasa CO2 heitkoguste vähendamisele, mõjudes töökeskkonna paranemisele.

JUHEND PROFESSIONAALIDELE

KONKREETSED SAMMUD NWOW TÖÖRIISTADE KASUTAMISE TAVATE ARENDAMISEKS JA RAKENDAMISEKS

Olles mõistnud New Ways of Working (NWoW) kontseptsioone, terminoloogiat ja tavasid ning globaalset EL-i ja riiklikku konteksti (Belgia, Eesti, Prantsusmaa ja Põhja-Makedoonia) NWoW rakendamiseks Net Zero eesmärgiga, on käesolev. juhend selgitab konkreetseid samme, kuidas arendada ja rakendada praktikaid, kasutades selles projektis välja töötatud tööriistu ning kuidas kasutada interaktiivse platvormi tööriistakomplekte ja koolitusteid.

Selle juhendi eesmärk on varustada personalijuhtimise praktikuid ja spetsialiste, aga ka töötajaid, keda peetakse organisatsioonides uute tööviiside (NWoW) "töötajate meistriks", soovitustega konkreetsete tegevuste kohta, mida nad saavad juhtkonna tasandil ja kolleegide seas propageerida, tagades kliimamuutuste vastases võitluses üha enam vajalike säästvate tavade rakendamine. See on oluline ressurss personalispetsialistidele ja juhtidele, kes on pühendunud muutuste juhtimisele ja tagavad, et nende organisatsioonid mängivad keskset rolli ülemaailmses liikumises jätkusuutliku ja süsinikuneutraalse tuleviku poole.
PROJECT COORDINATOR

Center for Knowledge Management

11. Oktomvri 25,
1000 Skopje, North Macedonia
https://knowledge-center.org
info@knowledge-center.org
NWoW4Net-Zero-opacity50_2.png
Erasmus Logo
NA Logo