PR3: MÕJU HINDAMISE TÖÖRIIST

TULEMUS 3 EESMÄRK ON TÖÖTADA VÄLJA MÕJU HINDAMISE METOODIKA, TÖÖRIISTADE VALIK JA SAMM-SAMMULISED JUHISED, ET AIDATA KASUTAJAID JA NÄIDATA NEILE TÖÖRIISTAKOMPLEKTIDE KASUTAMISE EELISEID.

Mõju hindamise metoodika

KUIDAS LÄHENEDA NWOW MÕJU KVANTIFITSEERIMISELE?

Uued tööviisid (NWoW) hõlmavad ruumilis-ajalise paindlikkuse rakendamist – seda nii kaugtöös, tööruumide planeerimises, paindlikus tööajas. Kui ka juhtimistavades – nt suuremas autonoomias, usalduses, kaasamises, samuti töökorralduse tavade muutuses, (pool)autonoomsete meeskondade loomisel jne.

Just paindlikus töös leitakse selliseid hoobasid, mis aitavad kaasa CO2 heitkoguste vähendamisele, mõjudes töökeskkonna paranemisele.
PROJECT COORDINATOR

Center for Knowledge Management

11. Oktomvri 25,
1000 Skopje, North Macedonia
https://knowledge-center.org
info@knowledge-center.org
NWoW4Net-Zero-opacity50_2.png
Erasmus Logo
NA Logo