ПР4: ИНТЕРАКТИВНИ АЛАТКИ

Три модуларни алатки кои покриваат модификација на практиките за човечки ресурси според барањата што произлегуваат од новите трендови во информатичката технологија, мобилноста и одржливоста кои влијаат на современите работни места.

PROJECT COORDINATOR

Center for Knowledge Management

11. Oktomvri 25,
1000 Skopje, North Macedonia
https://knowledge-center.org
info@knowledge-center.org
NWoW4Net-Zero-opacity50_2.png
Erasmus Logo
NA Logo